DERMA- THERAPY

Dermatovenerologická ambulancia pre dospelých a deti

SmluvnÉ poiSťovnE

Naša ordinacia má uzavretu zmluvu s následujícími zdravotnými pojisťovňami

    Všeobecná zdravotná poisťovňa

    Dôvera poisťovňa

    Union poisťovňa