DERMA- THERAPY

Dermatovenerologická ambulancia pre dospelých a deti

MUDr. Jana Zubatá

Lékar

Vzdelanie a kurzy

  • Absolventom Lékarskej fakulty karlovej Univerzity v Hradci Králové.
  • Atestáciuci zložila v odboroch všeobecné praktické a interné lekárstvo.
  • Licencia pre výkon funkcie lektor v lékarskej praxi, pre výkon odborného zástupcu a pre poskytovanie služieb v odbore všeobecné praktické lékarstvo.
  • Diplom celoživotného vzdelávánia lekárov.