Nadštandartná služba nehradená zdrav. poisť.(elektr. pripomienka,mailová komunikácia+konzultácia,recept-pošta,výpisy z dokumentácie a výsledkov na vlastnú žiadosť,edukačný mat.+vzorky,škola ošetrovania,sprostredkovanie konziliárneho vyšetrenia /chirurg,endokrinolog,neurolog,stomatochirurg/ 10 €
Nadštandartná služba nehradená zdrav. poisť.(elektr. pripomienka,mailová komunikácia+konzultácia,recept-pošta,výpisy z dokumentácie a výsledkov na vlastnú žiadosť,edukačný mat.+vzorky,škola ošetrovania,sprostredkovanie konziliárneho vyšetrenia /chirurg,endokrinolog,neurolog,stomatochirurg/ 20 €
Škola atopického ekzemu                                                               20 €
Edukácia k ošetrovaniu kože/hygiena,obväzové techniky,aplikácia krémov a pást 20 €
Konzílium špecialistom /second opinion/                                    30 €
Potvrdenia nehradené zdravotnou poisťovňou                            10 €
Poplatok za vyžiadané služby                                                          20 €
Personalizovaná celotelová dermatoonkologická preventívna prehliadka znamienok digitálnim dermatoskopom na vlastnú žiadosť  20 €
Personalizovaná celotelová dermatoonkologická preventívna prehliadka znamienok digitálnim dermatoskopom na vlastnú žiadosť  30 €
Personalizovaná celotelová dermatoonkologická preventívna prehliadka znamienok digitálnim dermatoskopom  s genetikou na vlastnú žiadosť  300 €
Vlasová poradňa 30 €
Vstupné vyšetrenie           -Samoplatci 50 €
Kontrola                             - Samoplatci 30 €
Odber krvi 1 skúmavka    - Samoplatci                        20 €
Odber steru 1 výter-         - Samoplatci                       30 €
Nadštandartný materiál na epikutánne testy                                                                                                70 €
Histologia 50 €
Genetické vyšetrenie z krvi od 300 €
Venerologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť 100 €
Odstránenie kožných útvarov z estetic. hľadiska elektrokauterom 30 €
Odstránenie nevírusovej bradavice z estetického hľadiska 10 €
Odborné ošetrenie kurieho oka nevírusového pôvodu 1ks 10 €